Condicions generals de compra a FERRETERIA DOMESTICA

 • Las presents Condicions Generals de Compra i la Política de Privacitat regulan la utilització del lloc www.ferreteriadomestica.com (en endavant "la web") i del que Josep Antoner Casals, amb denominació comercial FERRETERIADOMESTICA, nif 40.332.326B i domicili fiscal Pare Coll, 8 17005 de Girona es el titular, aquestes condicions son aplicables a totes les compres a la web i son de lectura obligada i acceptació per part del client.
 • Preus: Tots els preus indicats a la web tenen l'IVA inclós, en el moment de finalitzar la comanda s'afegiran els ports i l'IVA corresponent als ports, sempre depenent de la destinació i l'import de la comanda, que si supera els 90€ anirà sense cap càrrec addicional per concepte de ports però amb un enviament convencional 48/72h. En cas de necessitar-ho urgent el client/comprador haurà d'abonar l'import del transport urgent 24h i comunicar-ho per mail o telèfon per tal d'efectuar el pagament urgent. 
 • Pagament: Totes les compres es poden abonar mitjançant ingrés o transferència bancària,o bé amb targes de crèdit o dèbit acceptades per la pasarel·la de pagament de Servired. La web no guarda cap número de targe ni dades bancàries confidencials, si no que es comunica amb un entorn segur de pagament del Banc de Sabadell i es aquest el que recepciona les dades i realitza la transsacció de cobrament.
 • Entrega: La comanda es podrà enviar a la direcció facilitada pel client, que podrà ser una direcció diferent del seu domicili fiscal, especificant el client el domicili on vol que es faci l'entrega i el nom de la persona que recepcionarà la comanda.. La comanda es processa sempre quan el pagament està confirmat per l'entitat bancària en un plaç habitual de 24/48 hores, però per temes logístics i de disponibilitat aquest plaç podria ser superior, però sempre garantint la web una entrega en un plaç màxim de 7 dies laborables.
 • Canvis i devolucions:

  El client disposa legalment de 15 dies per desistir de la compra total o parcialment des de la data de recepció de la mercaderia, sempre amb les següents condicions:

  • Haurà de comunicar per escrit a ferreteriadomestica@gmail.com el motiu de devolució i l’hi indicarem com procedir a la mateixa.
  • Tots els articles a retornar, hauran d’estar complerts, en el seu embalatge original i amb tots els seus accessoris, manuals i documentació, sense enganxar a sobre etiquetes ni precintes, posi-ho a dins de una caixa i enganxi a fora la caixa els precintes i etiquetes necessaris perla enviament de devolució.
  • En el cas de productes envasats al buit, amb precintes especials que la seva obertura impedeixi el retorn normal a l’estat de precinte original, nos ‘admetrà la seva devolució exceptuant defectes de fàbrica clarament identificables i/o error en el transport i/o manipulació durant l’enviament. Per personal aliè al client (pintures, cola adhesiva, etc…)
  • Un cop rebut el comunicat de devolució es notificarà al client com ha de tornar la mercaderia, sempre amb ports a càrrec del client, i un cop revisada la mateixa i comprovat el seu estat es procedirà a l’abonament de la mateixa pel mateix sistema que es va efectuar el pagament (abonament en targe o compte corrent)
 • Garantia dels artícles: Tots els artícles adquirits tenen una garantia de 2 anys segons la Llei 23/2003 de bens de consum. Qualsevol reclamació haurà de fer-se per escrit a ferreteriadomestica@gmail.com indicant la data de compra i número de factura, l'artícle i el defecte que presenta, a fí i efecte de tramitar la reparació o resposició que el fabricant consideri oportuna.
 • Atenció al client: El client podrà contactar, preferiblement per correu electrònic a ferreteriajosep@gmail.com o bé per telèfon al 972 24 54 48, en horari de 9 a 14h i de 16:30 a 20:00h en dies feiners.
 • Protecció de dades: Totes les seves dades fiscals i de contacte, són emmagatzemades en un fitxer electrònic propietat de la web amb finalitat comercial. Ferreteria Domestica no cedirà les seves dades sota cap concepte, i el client te dret a access, modificació i cancel·lació de les seves dades contactan per escrit amb el responsable del fitxer a ferreteriadomestica@gmail.com