Nous productes

El client disposa legalment de 15 dies per desistir de la compra total o parcialment des de la data de recepció de la mercaderia, sempre amb les següents condicions:

  • Haurà de comunicar per escrit a ferreteriadomestica@gmail.com el motiu de devolució i l’hi indicarem com procedir a la mateixa.
  • Tots els articles a retornar, hauran d’estar complerts, en el seu embalatge original i amb tots els seus accessoris, manuals i documentació, sense enganxar a sobre etiquetes ni precintes, posi-ho a dins de una caixa i enganxi a fora la caixa els precintes i etiquetes necessaris per l'enviament de devolució.
  • En el cas de productes envasats al buit, amb precintes especials que la seva obertura impedeixi el retorn normal a l’estat de precinte original, no s‘admetrà la seva devolució exceptuant defectes de fàbrica clarament identificables i/o error en el transport i/o manipulació durant l’enviament. Per personal aliè al client (pintures, cola adhesiva, etc…)
  • Un cop rebut el comunicat de devolució es notificarà al client com ha de tornar la mercaderia, sempre amb ports a càrrec del client, i un cop revisada la mateixa i comprovat el seu estat es procedirà al canvi o l’abonament de la mateixa pel mateix sistema que es va efectuar el pagament (abonament en targeta o compte corrent)